۱۳۸۷ دی ۱۲, پنجشنبه

داخواهی برای بهسود

دوکتور ناصر محقق استاد پوهنتون طب و مسئول شفاخانه وطن در کابل با همکاری تعدادی از فرهنگیان برای حل معضل کوچی ها پروسه دادخواهی را به راه انداخته است،

محتاج همکاری و همیاری است، متن پیام اش را در قسمت نظرات پست زیر ( دانش آموزان قربانی ) بخوانید.

هیچ نظری موجود نیست: