۱۳۸۷ دی ۲۸, شنبه

بامیان در هفته چهارم جدی

گردهمایی سیزدهم محرم در مدرسه علمیه فولادی که تمام دسته جات سیزنه زنی در آن جمع می شود با قطعامه ای در حمایت از مردم فلسطین عزاداری محرم را رسما" پایان بخشید.

برف هم یکی دو بار بامیان را سفید پوش کرد و یکی دو روز هم راه یکاولنگ و نیز کابل را بسته کرد.

تنها راه وصل کابل به دنیای بیرون ( بامیان-غوربند- کابل) هم سه روز به مناسبت اعتراض مردم سیاگرد غوربند بسته بود.

چند گلوله توپ، آماده انفجار در ولسوالی کهمرد کشف گردید.

دفتر پناهندگان ملل متحد، مقداری البسه گرم به بی جا شدگان و مهاجرین کمک کرد.

ریاست مهاجرین هم اعلانی داده است مبنی بر ثبت نام جویندگان کار در امارات، البته از طریق قرعه کشی و ...

هیچ نظری موجود نیست: