۱۳۸۷ بهمن ۱۰, پنجشنبه

انكشاف متوازن!

خبر اول:
والي پكتيا گفت امسال حدود 20 مليارد افغاني ( 400 مليون دالر ) در پرو‍‍‍ژه هاي بازسازي مصرف مي شود.

خبر دوم:
والي باميان در كنفرانس گزارش دهي سال جاري گفت: مجموع بودجه هاي انكشافي باميان در سال جاري 42 مليون دالر مي شود.

خبر سوم:
رئيس جمهور جديد آمريكا اعلام كرده است منبعد با كمك اروپاييان بجاي توجه به دولت مركزي مستقيما" با واليان در تماس خواهند شد.

خبر چهارم:
دولت افغانستان اين اقدام اوباما را محكوم كرد.

نتيجه: اگر آمريكا و جامعه جهاني خودشان مستقيما" به ولايات بپردازند، ممكن است باميان و دايكندي سهم بيشتري نسبت به ديگر ولايات بدست آورند و اين مسئله مخالف است با ...

۴ نظر:

زهرا گفت...

سگ گله اگر مال خور شود کسی میتواند جلویش را بگیرد؟

ناشناس گفت...

معلوم میشه که اوبامه میخواهد ولایات مستحق ره به پلو خوری دعوت کند ولی باید منتظر نشست که چقدر حقیقت دارد و از طرف دیگر از زیر پلو چه می براید....


ازره هم عجب صبری دارد!!!

salam گفت...

اين را هم بايد اضافه كرد كه والي صاحب همين بودجه را به مصرف رسانيده نمي تواند و اخر سال به دولت بر مي گردد. اگر چنان نيست لطفا نشان دهيد كه بودجه انكشافي سال قبل چقدر بوده و كجا مصرق شده است. حتي اين والي ان قدر بي عرضه است كه نمي تواند از اين پول استفاده شخصي كند تا چه رسد خدمت به مردم. مثلا ايشان مي تواند با اين بودجه زمين براي مهاجيرن خريداري و توضيع كند. به هرحال اين دولت و اين والي برونش يگران را سوزانده و دروتش ما را.

ناشناس گفت...

برادران عزیز سیاستها معمولا ازطرف یک تیم خاص درکشورها پیش برده می شود امدن رئیس جمهوران چندان تغییرات اورده نمی تواند مگراینکه درسیاست شکست فاحش خورده باشد انزمان به بهانه این وان تغییردرسیاست میاورد .
او باما هم کارنمی تواند این یک تبلیغات غربیها است می خواهد که سیاست شکست خودیشان توجه کند و مردم شان درغرب اغفال کند ویا تاجای مورد بازپرس قرارنگیرد