۱۳۸۷ بهمن ۵, شنبه

الهه ستاره نشد

الهه سرور دختر جوان و زیبای هزاره که امید داشت ستاره آواز افغانستان شود در مقام هشتم متوقف شد.

جامعه سنتی، مردسالار و مذهبی هزاره عالم هنردوست و حمید سخی زاده را تا مراحل نهایی رساند اما الهه را یاری نکرد.

این پیام را باید تمامی کسانی که می خواهند در این جامعه تغییر بیاورند باید درک کنند و چاره ای اندیشند.

۶ نظر:

ناشناس گفت...

الان درشکبه بی بی سی، گذارشی بوداز یک تکه پارچه قرمزروی یک ستون دریک مسجد،که گویایک آدم زرنگ فرصت طلب،آنطورکه خودش گفته اززیردست وپای
مردم درکربلاآورده وحالاازسادگی واعتقادات ملت افغان پول زیادی به جیب خواهدزد.مردم پول ندارندبرای نون
ودکترو دوا،پولشان رامیریختندتوی صندوق یک ملاوصاحب علم قرمز.تاوقتی که
ازملت به این نحوسوءاستفاده میشود،جای
هیج پیشرف و امیدی ازسیاست مدارها
نیست.بامیدرسیدن به آگاهی همگانی.

ناشناس گفت...

جای تاسف است که مردم هزاره چنین فکر میکنند اگر علم سید دروغ گو در کدام کوه بلند شود همه ساعت های طولانی را در انتظار ایستاد میشود تا دست شان را به علم چتل برساند اما نمی خواهند که یگ دختر از بین خود شان اواز خوان شود و باعث تشویق هزاران جوان دیگر شود. وای نجات از کوری.

ناشناس گفت...

او الی تو اواز تو از جای گرم بور موشه. مو ماردم خیلی مشکلات کلو و مهم دری که فکر د کار دره. ای الهه زیبا که ستاره نشد نشد بوره ماه شوه برای شوی خو.

ناشناس گفت...

با عرض سلام خدمت تمام دوستان عزیز.
این جامعه هزاره تنها چیزی که همیشه یاد داره این است که دنباله رو سیدها باشه تا به هر اهنگی که می خواهند برقصانند.
وگرنه الهه تنها ستاره یی است که تا امروز توانست در جامعه هزاره وارد شود. مردم ما باید از او حمایت می کردند. ولی متاسفانه با افکار تعصبانه خود که دارند این کار را نکردند اما اگر این دختر سید می بود مطئمنا با تمام وجود از او حمایت می کردند چون دختر پیرشان بود و اهنگ خواند ان شخص گناهی نداشت بسیار خوب بود.

ناشناس گفت...

من بحیث یک هزاره برای تمام شما که چنین ابراز نظرمی کنید متاسف هنوز مسله سید هزاره وغیره را دامن می زنی اما دنیابکجاه رسیده تو احمق درکجاه هستی ؟
اگرکدام بینش علمی نداری درسایت چرند پرند نخواند نه وقت خوده ضایع کو ونه ازدیگرانرا.
ما مردم هزاره خیلی شرف داریم ازینکه تو خوده یک هزاره خطاب میکنی برای ما ننگ است وجود مثل شما که هزاره مگید باعیث عقب مانده گی ما ملت هزاره شده احمق برو تحصیل کو خوده رشد بده عوض که چرند میگی

ناشناس گفت...

vollah agar ras shira porsan kanim diga namitanim gonah ra da gardan farhang basta va mard salari andakht.
e khodi ma o to bodim ki ayandeh marom va omid hazara ha hastim vali hech kar nakadim aya ray dadid ???? malom hast ki na ,,ma vaqti da yak chat room e gap ramahtah kadom gofto ora alako naomid shodom diga gap nazadom .
va diga khodi elaha jan
ma khodim taht tasir jorat va fasahat kalam eshan moraftom va intizar ham dashtom ki misl yak dokhtar tahsil karda va bashinakht kamil az mardom khod varid e arsa shavad .
vali lebasay ki poshid ablahana bod khoda az dil mardom khodi khod beron kad agar na tamami azo gap maizadan
..............................
gap ziyad hast vali fikr kanom gapi ki da dil dashtom goftom
biyayim bajay e ki digara ra motaham kanim hamdigar ra komak kanim
best of luck
pesh basoy hazaristan