۱۳۸۷ دی ۳۰, دوشنبه

اندکی تأمل

ما در افغانستان هم خون داده ایم هم پول، شکیبایی ملت های ما حدی دارد! دولت کرزی با فساد و بی کفایتی اش سهمی بزرگ در بی ثباتی افغانستان دارد (دبیر کل ناتو).

دولت افغانستان دولت فساد و مواد مخدر است (وزیر خارجه اوباما).

کرزی در مراسم تحلیف اوباما دعوت نشده اما داکتر عبدالله عبدالله دعوت شده است.

بیش از 35 نفر از کسانی که بنام حاجی از افغانستان امسال به مکه رفته بودند، به اتهام جرایم مختلف زندانی شده اند و بیش از 2000 نفر دیگر هم به افغانستان برنگشته اند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

هر کس کرزی را از انتخاب عبدالکریم خلیلی به حیث رهبر هزاره باید بشناسه .. و خلیلی کسی است که خوده جدا از مردم هزاره دیده و رسیدن به کرسی ریاست جمهوری را ابتکار شخصی اش بار ها قلمداد کرده است..

خلیلی جان هزاره امروزی هزاره سی سال قبل نیست از رهبر خود کار و فداکاری میخواهد..

هفت سال ریاست جمهوری برایت شهرک و جایداد باد اورده اورده و برایت تمام اعقاب ات کافی است ولی برای مردم هزاره جه به نصیب رسیده بیا صادقانه اعتراف کن زیاد تر ما را عذاب ندهید...و جایت را برای یک نفر مستعد و متعهد پیش ازانکه دیر شود بسپار و در مقابل مردم هزاره مانند یک ازاده انصاف داشته باش..