۱۳۸۷ بهمن ۱۲, شنبه

مردم يا مديران رسانه؟

در نشست مدير مسئول موسسه رسانه اي پرس نو با مديران مسئول راديوهاي محلي جاغوري، مالستان، دايكندي و باميان بودم، گپ از اين شد كه برنامه هاي آنها چقدر بر اساس خواست و نظر مردم و شنوندگانشان است.

آنها معتقد بودند كه خودشان از بين اجتماع هستند، نظرات جامعه شان را مي دانند، آنها نمي توانند بر اساس خواسته مردم برنامه بسازند، نظر مردم را مي گيرند اما دنباله رو مردم نيستند، آنها مسئوليت سنگيني روي شانه هاي خود احساس مي كنند و ...

اما آن مهمان خارجي اصرار كرد كه اگر برويد و از مردم بپرسيد از راديو چه توقع و انتظاري دارند به يقين متعجب خواهند شد، در وضعيت رقابتي امروز بايد آنچه مردم خوش دارند بايد برنامه تهيه شود ورنه عوض كردن موج راديو براي مردم چندان مشكل نيست!

هیچ نظری موجود نیست: