۱۳۸۷ بهمن ۶, یکشنبه

از میان خبرها

به ابتکار واحد رسیدگی به خشونت های فامیلی پلیس بامیان صندوق کمک به زنان ایجاد شد، کار خیر از از هر کسی که بر آید نیکوست اما به نظر من پلیس باید بیشتر متوجه وظایف خطیر خود باشد تا کارهای عام المنفعه اجتماعی.

سید عبدالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلای عراق پیشنهاد کرده است که اول صفر روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان باشد، نفس پذیرش خشونت بالای زنان در جامعه اسلامی از سوی یک عالم دین و رهبر سیاسی ارزنده است و پیشنهادش ارزنده تر.

روز گذشته رفته بودم بازار قصابی بامیان برای خرید مقداری گوشت، دل و جگر دو گوسفند آویزان بود، آنقدر غده و دانه داشت که از خرید گوشت از آن قصابی منصرف شدم، صد البته این تمام واقعیت دامپزشکی بامیان نیست، این هم دلیل.

اوه، چه جالب، خوشحال شدم، بالاخره جمهوری اسلامی ایران هم به مهاجرین اجازه داد، از حق آزادی اجتماعات استفاده کنند اما، اما افسوس، نیرنگی دیگر!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

افغانهاومهجاجرین بیچاره ازترس اینکه سپاه پاسداران انهارا رد مرزنکند درهمنیجا ازتکنیک کارگرفته وعکسها خامینه ای را بلند کرده تا شاید نیروی سفاک و فاسیشت ایرانی رد مرزنکنند ازروی خامینه ای حیاکنداما نه خامینه کی خبرمیشه اگرازاصفهان شما را گرفته به اتمام اختشاش واشوپ گری.
ویا شاید همین مها جرین مظلوم مدت ها است درخانها ازترس که رد مرز نشود هیچ ازخانهایشان برون نرفته است امروز به نهانه تظارات بصورت دسته جمعمی با گفتن مرک برامریکاه واسرایل ازفامیلهایشان دیدوبازدید نمایند.
عزیزان مهاجر ایران اگرچه شمارا واداشته تاشهارهای ایران که مرک برامریکاه واسرایل است بگویید اما وقت دلش خواست تمام شمارا باین طرف مرز می اندازند