۱۳۸۷ دی ۲۶, پنجشنبه

بامیان ولایت صلح

به گفته مسئول برنامه آغاز نو یا پروگرام جمع آوری سلاح های غیر قانونی و انحلال گروپ های مسلح غیر قانونی (دایاگ) قرار است سال آینده بامیان ولایت صلح اعلام شود.

ولایت صلح اعلام شدن بامیان از سوی یک موسسه مربوط به ملل متحد به عنوان اولین ولایت پیامد مثبتی می تواند داشته باشد و دلیل دیگری است بر صلح خواهی، امنیت طلبی، قانون پذیری و زمینه برای انکشاف تا دیده شود آیا واقعا" کابل نشینان و جهانیان این پیام را درک خواهند کرد؟

۲ نظر:

ناشناس گفت...

موجودیت امنیت در ولایت بامیان معنی عدم بودن سلاح را میر ساند وظیفه دایاگ در ولایت ارام و صلح جو بامیان یک فلم پوری و ضیاع وقت و پول است..

مقامات مفسد و استفاده جو در مناطق جنوب افراد را تحت نام اربکی تا دندان مسلح و مجهز ساخته و در مقابل در مناطق متعهد و متعقد به قانون را با برداشت گام غلط و بیجا ارامش دست داشته شان را به خطر مواجه میکند..

و اگر سلاح هم وجود داشته باشد سرمایه و مسولیت ولایت و قوماندانی مربوطه ولایت بوده که در قسمت استرداد از دست اشخاص غیر مسول اقدام نمایدو نه موسسه دایاگ که معلوم نیست دهن شان از کجا اب میخورد..

بنا اگر سلاح ذریعه دایاگ از ولایت خارج شود بی کفایتی مقامات را نشان میدهد..

لطیف گفت...

هزاره آمیخته با مدنیت وصلح است اگر بگذارند آبادی افغانستان توسظ دستان مصلح این مردم صورت میگیرد