۱۳۸۷ دی ۱۶, دوشنبه

روز هشتم

امروز روز هشتم محرم بود، رفته بودم مسجد رهبر شهید، انتهای بازار، هوا به شدت سرد بود، شیخ صادق علی یار در حال سخنرانی بود، وی از آن دسته روحانیونی است که به سبک جدید و مطلوب جوانها می خواند، او روضه خوان نیست به همین دلیل مورد پسند مردم عام هم نیست.
این مسجد به تازگی به شکل عصری ساخته شده است اما مثل سایر تکایا و مساجد فاقد محل زنانه است.

بعد از سخنرانی نذری که توسط کسبه کاران بازار تهیه شده بود داده شد.

مستحقین واقعی هم آمده بودند که هم از معنویت و هم از نذر فیض ببرند.

هیچ نظری موجود نیست: