۱۳۸۷ دی ۲۹, یکشنبه

محکمه علنی

اولین محکمه علنی با حضور خبرنگاران در بامیان برگزار شد، اما سالن دادگاه تازه ساخته شده سایه رخ است و سرد بناچار در اتاقی کوچک عده ای نشستند و عده زیادی ای ایستاده بودند.

سه متهم به اختطاف طفلی 12 ساله آورده شد، دادستان و پلیس و طفل صحبت کردند، وسایل و مدارک کشف شده آورده شد و اشد مجازات خواسته شد، متهمین هم گفتند که بی گناه اند و توطئه پلیس است و ما بی گناهیم!

سوء پیشینه متهمین، جو دادگاه، نداشتن وکیل و ... سبب شد که حرف و دلایل متهمین جدی گرفته نشود و دو نفرشان 12 سال حبس و یکی شان 10 سال حبس گرفت، ظاهرا" که جلسه عادلانه بود، متهمین از تمام حقوق خویش بهره مند بودند.

به نظر من ابهاماتی را متهمین اشاره کردند که از سوی دادستان یا پلیس یا قاضی جوابی داده نشد، اما خوبی کار در این است که دو مرحله دیگر هم پیش روی است، آنها می توانند وکیل هم بگیرند.

هیچ نظری موجود نیست: