۱۳۹۰ فروردین ۳, چهارشنبه

نوروز 2

در زیارت میرهاشم بعد از آنکه رئیس، سخنگو و عضو شورای علما سخنرانی ها کردند سخنگوی ولایت هم به نمایندگی از محترمه والی صاحب پیام ایشان را که خود در کابل تشریف دارند قرائت کرد و در آن از تصمیم رئیس جمهور برای واگذاری مسئولیت امنیت ولایت بامیان به دولت استقبال کرد اما بابه محسنی سخنگوی شورای علما بازهم تریبون را به دست گرفت و گفت نظر ما مخالف است هر چند والی صاحب به عنوان نماینده رئیس جمهمور مجبور است از این اقدام رئیس جمهور حمایت کند.

اگر تلاش و کوشش چند جوان از دفتر اکوتوریزم  برای برپایی جشنواره نوروز نبود شاید تصور می کردی که نوروز با یک روز جمعه هیچ فرقی ندارد و فردایش مجبوری به سرکار و اداره ات بروی، نمی شود در یک روز تمام رسوم و سنت های نوروز را به جای آورد. موسیقی سنتی، قصه گویی، برپایی نمایشگاه صنایع دستی و ... از مهترین برنامه های سومین جشنواره نوروز بود که بعد از ظهر در مقابل صلصال دایر شده بود اما فضا به هیچ وجه مناسب چنین برنامه نبود، هزاران مشتاق جمع شده بود اما گرد خاک، بی نظمی و هوای سرد مانعی بود برای استفاده بهتر از این محفل، جای یک سالن بزرگ آمفی تأتر یا سالن ورزشی سرپوشیده که مناسب چنین برنامه هایی است در بامیان خالی می باشد و هیچ کس تاکنون در این زمینه فکری و اقدامی انجام نداده است.

هیچ نظری موجود نیست: