۱۳۸۹ اسفند ۱۸, چهارشنبه

روز جهانی زن

برای یک روز هم شده زنان پیش تر از مردان

۲ نظر:

بامیان دوست گفت...

مسخره است هیچ یست برای هیچ. نهایت از روزگی و بیکاری کسانی را به نمایش میگزارد دست به این مزخرفات میزند و شما هم انها را در پهلوی تچلیل از هشتم مارج روز جهانی زن به نشر رسانیدید.


ایا این هم شد یک حرکت مدنی! آبروی بامیان را نبرید با دوستان.

زواری گفت...

سلام. از هیچی کده بهتر است این پوستر.