۱۳۹۰ فروردین ۳, چهارشنبه

دومین روز نوروز


به همت بچه های اکوتوریزم دومین روز نوروز  برنامه اسکی بود در انتهای دره خشکک در دامنه کوههای بابا، دخترکم الهه خیلی دلش می خواست که در این بازی شرکت کند به اتفاق او و عرفان رفتیم به این محل.
بازی اسکی با حضور چند اسکی بازی خارجی و وسایل اسکی از یک شرکت توریستی داخلی.
محیط زیبایی بود برای اسکی، آنها بچه های قریه را آموزش داده بودند و آماده کرده بودند برای مسابقه.


در پایان هم الهه هم به آرزویش رسید، یکی دو بار اسکی زد و چند بار هم زمین خورد و خبرنگاران تلویزیون طلوع، نگاه و فردا هم گردش جمع شدند تا به عنوان تنها دختر شرکت کننده با او مصاحبه کنند او هم با قدرت زیاد مصاحبه کرد.

۲ نظر:

سیـد مــوسـی محسنـــی گفت...

آقای نظری شهامت الهه جان را به شما تبریک می گویم. از طرف من این شهامت را به الهه جان تبریک بگویید. در عکس هم بسیار مقبول و جسور افتاده است.

اعتمادی گفت...

آقای نظری تبلیغ دخترت را میکنی