۱۳۹۰ فروردین ۴, پنجشنبه

واگذاری مسئولیت امنیت

والی صاحب امروز کنفرانس مطبوعاتی را در خصوص واگذاری مسئولیت امنیت به نیروهای محلی تا سه ماه آینده برگزار کرد. در این کنفرانس مقاماتی از پلیس، امنیت ملی و رئیس پی آر تی نیوزیلند شرکت داشت.
سرابی گفت شنیده ام که برخی از نهاد های مدنی در این باره ابراز نگرانی کرده اند اما نیروهای امنیتی بامیان آماده اند تا این مسئولیت را بر عهده گیرند و برای این کار تقاضا کرده ایم که هم بر تعداد و هم بر تجهیزات آنها افزوده گردد و شمار چند برابر نیروهای فعلی شود.

حاجی قدسی آمر امنیت هم گفت ما آماده ایم، مقداری از تجهیزات خواسته شده تاکنون مواصلت کرده (چهل رنجر جدید) و مابقی تجهیزات زرهی و ... و نیز افزایش در تشکیل تا زمان باقی مانده امید است تحقق یابد.

رئیس پی آر تی هم گفت نیروهای نظامی ما تا یکسال دیگر و نیروهای ملکی ما تا دو سال دیگر در بامیان خواهند بود و ما اگر احساس کنیم که پلیس بامیان بطور واقعی می تواند مسئولیت را بر عهده بگیرد، آنگاه خارج خواهیم شد اگر به این اطمینان نرسیم ممکن است برای چندین سال بمانیم در فاصله باقی مانده روی پروژه های انکشافی به ویژه برق کار خواهیم کرد.

والی صاحب گفت نمایش توان پلیس بامیان، همکاری مردم با آنها و ... فرصت خوبی است که ما می توانیم از آن برای رشد، انکشاف و پیشرفت بامیان استفاده کنیم.
قدسی در پاسخ به اینکه پلیس بامیان آیا قادر است این مهم را بر عهده گیرد با قاطعیت جواب مثبت داد البته افزود که وضعیت امنیت کل کشور رو به خرابی برود بامیان را نمی توان استثناء کرد.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

سلام

دو موضوع در اینجا جا دارد که بالایش فکر شده و بحث شود:

1- خارجی ها نه به اجازه ما امده بودند که حالا به اجازه ما بروند و نه ما باید زیاد در اینباره حساسیت نشان دهیم زیرا تصمیم انانرا تغییر داده نمیتوانیم. ولی کمرنگ شدن حضور نظامی اینها هم بنفع خودشان است که از بودجه هنگفت نظامی که هر روز مصرف می کنند می کاهد و در نتیجه مالیت دهندگان اورپائی و امریکائی راحتتر می شوند و هم فشار سیاسی با کمتر یا ارسال نکردن تابوت عساکرشان بالای دولت هایشان کم شده ضمینه اقامت طولانی تر را تضمین می کند. در غیر اینصورت جنگ بیشتر= با تلفات و خسارات مالی بیشتر که باعث سقوط دولت ها غربی می شود و در اینده نزدیک تمامی بخشهای نظامی و ملکی را از اینجا خواهند برد.
2- ماندن اینها برای ما خیلی خوب و مفید است (1- اول اینکه خودشان به ما کمک مالی در ایجاد پروژه ها دارند 2- اینکه اگر اینها بروند دست مردم ما از جامع جهانی قطع خواهد شد و انوقت دولت مردان ظالم ما، ما را بکلی فراموش خواهند نمود)

امیدوارم تا مدت طولانی حضور جامع جهانی را به شکل ملکی داشته باشیم تا وسیله ای باشد برای افغانستان بهتر.

اعتمادی گفت...

به والی بامیان بگو تو نگران نباش بامیان بدون تجهیزات ونیروهای خارجی هم امنیت برقرار است الکی بار مسئولیت خودرا سنگین نکن بخیال