۱۳۸۹ اسفند ۲۲, یکشنبه

تقدیر نامه های هشت مارچ

ریاست امور زنان با مدیریت جدید هر چند برای برنامه ریزی روز جهانی زن امسال قابل تقدیر است، برگزاری راهپیمایی، شعار ها، پلاکارت ها، شرکت بیش از 300 نفر زن در این مراسم و پیدا کردن بودجه و ...

اما توزیع تقدیر نامه به برخی از زنان بخاطر فعالیت برای زنان جای سئوال و پرسش را دارد.

فاطمه کاظمی، رئیس امور زنان؛ قابله ریحانه کارمند صحت عامه؛ صغری عطایی، رئیس کمیسیون انتخابات؛ راضیه حسینی، کاندید پارلمان 1389؛ زینب، پلیس قومندانی امنیه، دو تن از زنان شوراهای قریه؛ عذرا محمدی و حکیمه پیمان، کارمندان ریاست امور زنان، شکیبا معلم لیسه نسوان؛ طیبه خاوری، عضو شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر؛ بختاور (بختی) بازیگر خردسال فیلم بودا از شرم فرو ریخت به کارگردانی سمیرا مخملباف؛ فاطمه محسنی، مسئول خانه امن؛ زینب نوری عضو شورای ولایتی و ...

آنانی که با نام های فوق آشنایی دارند برای در ذهن شان این سئوال خلق می شود که این خانم های محترم (البته به جز چندتایی) کدام کار فوق العاده را انجام داده اند که مستحق تقدیر نامه می باشند.

مگر آنکه فکر کنیم اکثر شان مربوط به یک حزب اند یا تقدیر نامه بخاطر چاپلوسی یا کدام مقصد دیگر برای آنان توزیع شده است، دوستان محترم خوب است که شعور مخاطب را در نظر بگیرند باید مخاطب هم به این انتخاب آنها صحه بگذارد و این تقدیر را قبول کند و گرنه این گونه تقدیر نامه ها ارزش نخواهد داشت.

هیچ نظری موجود نیست: