۱۳۹۰ فروردین ۷, یکشنبه

نگرانی های امنیتی

با وجود آنکه مقامات، در رأس آن والی صاحب در کنفرانس مطبوعاتی هفته گذشته به مردم اطمینان داد که آنها قادر اند تا سه ماه دیگر مسئولیت امنیت را بر عهده گیرند و گفته شد که درخواست شده تا پلیس از 740 نفر به 1400 نفر برسد و قطعه واکنش سریع امنیت ملی از 60 نفر به 300 نفر برسد و نیروهای پلیس با تجهیزات و وسایل زرهی جدید مجهز شود اما به نظر می رسد که این ها فقط درخواست است اگر به این درخواست ها پاسخ داده نشود چه خواهد شد؟

 و هم چنین بسیاری ها از ظرفیت، مدیریت، هماهنگی، فرماندهی و توان عملیات نیروهای پلیس و امنیت ملی مطمئن نیستند جناب والی صاحب که در رأس ولایت قرار دارند واقعن چقدر مطمئن است؟

  هم چنین گفته شده است که از اردوی ملی دعوت نشده است که در بامیان بیایند با توجه به توان و امکانات این نیرو چرا چنین درخواست صورت نگرفته است؟

و نیز درخواست مسلح سازی افراد محل یا نیروهای اربکی برای دفاع از منطقه شان  نیز صورت نگرفته است؟ 

به نظر من هر کدام از این فاکتور ها می تواند یک خلاء بزرگ در مسیر اخذ مسئولیت امنیت باشد، انتظار آن است که مقامات به طور کلی برای این خلا ها و چالش ها جایگزین های مناسب را سنجیده و در نظر گرفته باشند و اگر نگرفته باشند سه ماه وقت کافی برای آن هست و گرنه با این چالش ها به استقبال این امر مهم رفتن یک نوع انتحار دسته جمعی می باشد.

۱ نظر:

محمدباقراندیشمند گفت...

محمدباقراندیشمند
گرچه نگرانی ها ودلهره های مردم بجااست اما من باوربه صلح دوستی مردم بامیان دارم وکدام مشکل بوجود نمی آید،زیرا درگذشته هم صلح وامنیت بامیان مرهون مردم بوده نه حکومت وقوت های خارجی اما اگر نیروی اردوی ملی، پولس ویا امنیت ملی افرایش یابد خوب است ویاپروسه نظم عامه روی دست گرفته شود تامردم خودصلح وامنیت را تضمین نمایند.