۱۳۸۷ تیر ۴, سه‌شنبه

هزاره ها و عدالت انتقالی

روز گذشته آقای صادق علی یار در جلسه گفتگو پیرامون کوچی ها از طرف مجله اندیشه برگزار شده بود به موضوع جالبی اشاره کرد.
او گفت: عدالت انتقالی به معنای محاکمه افراد نیست، یک بخش بزرگی از آن به دلجویی از قربانیان نقض حقوق بشر بر می گردد و هزاره ها در طول تاریخ گذشته قربانی بوده اند و تاکنون کسی یا حکومتی، حتی نظام فعلی که داد دموکراسی و حقوق بشر می زند، این کار را نکرده است که هیچ باز هم می خواهند با ارسال کوچی های مسلح و حمایت از آنان بر این مردم ظلم و تعدی کنند.

هیچ نظری موجود نیست: