۱۳۸۷ تیر ۵, چهارشنبه

خارجی ها وجلسه بازی

دیروز در جلسه ای بودم، زنکه موی بور از آن سر دنیا آمده و استعدادهایی از افغان ها را به عنوان سکرتر و مترجم دور خود، جمع کرده، بخاطر محفلی کوچک هر روز جلسه بازی راه انداخته.

برای این محفل کلی وقت مقامات از ولایت گرفته تا دیگران (مثل ماها بماند) را ضایع می کند.
برو بابا، ما افغان ها اگر بخواهیم محافل چند هزار نفری در ظرف چند روز با هزینه حداقل برگزار میکنیم.

چی می شود کرد، جامعه جهانی است، دل مان را خوش می کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: