۱۳۸۷ تیر ۹, یکشنبه

ایرانی گک

در جمعی بودم، دوستی معادل دری راه پله یا نردبان را پرسید، این سئوال بهانه ای شد که چند تن از خانم ها به مهاجرین از ایران آمده، ایرانی گک ها حمله کنند.

آنها می گفتد که ایرانی گک ها فرهنگ و عنعنه ما افغان ها را توهین می کنند، زنان شان با اندک مشکل در خانه درخواست طلاق می کنند و با چادر های سیاه و مانتوهایشان پشت در موسسات بدنبال کمک می گردند، با آمدن آنها فساد اخلاقی در شهرهای بزرگ زیاد شده است.

آنها گفتند بطور مثال در کابل - برچی شهرک زوارها معروف شده به کانون فساد و فلم پوری فلم های مبتذل ( با معذرت از اهالی شریف این منطقه) و گفتند که جوانان پسرشان اعتیاد به مواد مخدر را زیاد کرده اند و گپ های معلمین شان را شاگردان نمی فهمند.

بگذریم، درخواست طلاق برای فرار از چرخه خشونت یا ظلم خانگی یکی از راههایی است که در جامعه سنتی باید با آن مرد ظالم را سرجایش نشاد، اگر این کار خلاف عرف افغانی است بگذارد که باشد.
مخلوط کردن هر لهجه ای به زبان فارسی دری آزاد است، مگر لهجه فارسی ایرانی، عجب منطقی!!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

لهجه مشکلی ندارد. اما مشکل ایرانی گگ ها در این است که بوسیله لهجه ایرانی می خواهند خود را یک سرو گردن از دیگران بالا نشان بدهند و فخر فروشی کنند!!!! از تسهیلات و سطح دانش بالا در ایران حرف می زنند و افغانستان و افغانی ها به نظر شان بسیار پست جلوه می کنند. در حالیکه همه ما میدانیم که ایرانی ها همین ایرانی گگ ها را در مملکت شان حتی آدم به حساب نمیاورند!!!! بعض همین ایرانی گگ ها با اینکه خوب می توانند به لهجه دری هزارگی یا کابلی گپ بزنند زورکی می خواهند به لهجه ایرانی گپ بزنند تا پیشرفته محسوب شوند!!!!!!!!!!!!! این خود باختگی ایرانی گگ ها است که سبب تنفر مردم شده است.