۱۳۸۷ خرداد ۲۶, یکشنبه

بزرگترین فرار در تاریخ زندان های افغانستان

شب شنبه طالبان با یک عملیات از قبل طراحی شده بر زندان قندهار یورش می برند و موفق می شوند تمام زندانیان را که بالغ بر 1300 نفر بود فراری دهند.

بیش از 350 نفر از افراد طالبان در بین زندانیان شامل بودند.
آنان با عملیات انتحاری و دیگر نیروهای پیاده موفق میشوند که نگهبانان را کشته، دیوار زندان را خراب و همه زندانیان را رها کنند.

این هم یک دلیلی دیگر بر ساختار فاسد دولت آقای کرزی، طالبان با حجمی از نیرو و امکانات در درون شهر می آیند، میزنند و می برند و می روند و آقایان در فکر اختلاس و دزدی از پول گدایی.

زندان بامیان هم در درون یک حویلی کرایی است، که حدود پنجاه زندانی و متهم در آن به سر می برند، این زندان هم به شدت آسیب پذیر است.

کندی رسیدگی به دوسیه ها، بلاتکلیفی عده کثیری از محبوسین و نداشتن امکانات و سهولت های اولیه، نداشتن معاش کافی زندانبانان همه می تواند از دلایل اصلی فرار زندانیان باشد.

چرا بیش از 350 زندانی طالبان در زندان غیر مصون قندهار، مرکز طالبان نگهداری شده اند؟

هیچ نظری موجود نیست: