۱۳۸۷ تیر ۹, یکشنبه

فرار از منزل

باز هم دختر و پسری که همدیگر را خوش کرده اند از قریه گریخته و به مرکز آمده اند.
دختر قبلا" به عقد کسی دیگر آنهم بدون رضایت خودش در آمده و او برای فرار از این ازدواج با پسر مورد علاقه فرار کرده.

در دوسیه های این چنینی، محکمه و دولت دختر و پسر را به جرم زنا و ... به حبس های طویل محکوم کرده است، دیده شود که این دو جوان که هیچ تقصیری به جزء نه گفتن به یک عنعنه بد و استفاده از حق طبیعی و انسانی انتخاب همسر دیگر جرمی ندارند در دستگاه محمکه مردسالار و فاسد چه سرنوشتی خواهند داشت.

هیچ نظری موجود نیست: