۱۳۸۷ تیر ۱, شنبه

نزاع کوچی ها و بهسودی ها

یکشنبه هفته گذشته بار دیگر دره کجاب بهسود، شاهد جنگ و جدال بین اهالی منطقه و کوچی ها بود.

به نقل از همکارانی که از ساحه دیدن کرده بودند، 8 نفر از اهالی به شمول دو پیرمرد هشتاد و پنج ساله، یک دختر دوازده ساله و دو شاگرد مکتب کشته شده اند، چند نفر مجروح و چند نفر مفقود و هزاران انسان آواره و بی جا شده اند و خانه های زیادی غارت و سوخت زمستان شان حریق شده بودند.

گفته می شود شماری از بزرگان و رهبران در افروختن این نزاع از هر دو طرف دست دارند، مردم بیچاره باید تاوان بدهند.

کوچی هم حق خود می داند از مالچر های هزاره جات، طبق روال گذشته که البته غیر عادلانه بوده استفاده کند ( استمرار انحصار) و ده نشینان بدبخت هم از اندک زمین های موجود در مناطق سرد و کوهستانی هزاره جات هم، حق خود می داند دفاع کند.

بعضی از مردمان هزاره با آب و تاب از این نبرد به عنوان یک شکست برای کوچی ها یاد می کنند.
سالهای گذشته هم این نبرد تکرار شده، در شدیدترین آن سال پار یازده نفر کشته شد.

نمی دانم، آوارگی ساکنان یک محل، نزاع و درگیری دو قوم، کشته شدن افراد تا به کی ادامه خواهد یافت؟

هیچ نظری موجود نیست: