۱۳۸۷ تیر ۵, چهارشنبه

ورزش یا خشونت

امروز مسابقه در رشته رزمی نیوفول کنتاکت در بامیان برگزار شد، از چند ولایت به بامیان آمده بودند، متأسفانه یا خوشبختانه نتوانستم در آن اشتراک کنم.

از روایتی که دیگر دوستان خبرنگار حکایت کردند و عکس هایی که نشان دادند، همگی به اتفاق می گفتند، ورزش نبود، یک نوع سگ جنگی بود ( با عرض معذرت)، هر تکنیک و فن برای ضربه زدن به حریف آزاد است، در همین مسابقه هم گوش و بینی یکی از آنها شکست و روانه شفا خانه شد.

آنان می گفتند، باید این ورزش از سوی حقوق بشر منع شود، ورزش نیست، خشونت است. ( آفرین بر این احساس)
نظرات مردم را از آنها پرسیدم، با عرض پوزش گفتند که بسیار خوش بودند، تشویق می کردند که بزن! از پای در بیار!

نمی دانم، سگ جنگی، بودنه جنگی، کبک جنگی، مرغ جنگی، شتر جنگی ... و حالا آدم جنگی کی از جامعه ما جول و پلاس اش را جمع می کند.

هیچ نظری موجود نیست: