۱۳۸۷ تیر ۶, پنجشنبه

اختلاس

روز گذشته برای تحویل پول و اخذ بل (فاکتور) به مغازه ای که قبلا" وسیله ای از وی خریده بودم رفتم.
مبلغ پول 800 افغانی بود و فروشنده گفت 850 برایت نوشته می کنم، گفتم نه آقا همان 800 نوشته کن. ( پیش خودم گفتم من که معاش دالری می گیرم، نیازی به این 50 افغانی نیست)

فکر کردم که چرا خیلی ها دوست دارند، خرید بروند و خیلی از دوستان و مقامات که قبلا" داد از عدالت و ... می زدند، اکنون خود غرق در فساد اداری، دزدی و اختلاس به سر می برند، اختلاس ها از همین موارد اندک شروع می شود، باید فکری برای این مشکل کرد.

نمی دانم اگر بجای 50 افغانی 50 دالر یا 500 یا 5000 دالر بود، آیا باز همین کار را می کردم؟
خدا عاقبت همه ما را به خیر کند.

هیچ نظری موجود نیست: