۱۳۸۷ تیر ۹, یکشنبه

توهین شاروال

یکی از دوستان از طبقه اناث ناراحت آمد و سفره دل خالی کرد، او می گفت که من در منطقه جگره خیل بامیان در زمان شاروال سابق بامیان (نثار) یک نمره زمین گرفته ام که قباله آنرا دارم.

شاروال جدید ( ظاهر شهیدانی) در توزیع زمین که چند روز پیش شروع شده، زمین مرا به کسی دیگری واگذار کرده، احتمالا" از دوستان اش، شوهر خود را یک هفته است که روان کردم ولی با تأسف که در این دوره زمانه گپ مردها برش ندارد!

مجبور شدم، خودم پیش شاروال بروم، گفتم داکتر هستم و این هست قباله ام، او هیچ اعتنایی نکرد و گفت باطل است و به من حمله کرد که تو اینطوری داکتری، حتما" مریض ها را می کشی!

پس از جر و بحث زیاد با صدای بلند مرا تهیدید کرد که خودم از دستت می گیرم و بیرون می اندازم.
این است عملکرد مسئول نکتایی پوش بامیانی که شرف دیدار لورا بوش، خانم اول ایالات متحده را یک ماه پیش داشت.

هیچ نظری موجود نیست: