۱۳۸۷ مرداد ۲۹, سه‌شنبه

جشن نیمه شعبان و 28 اسد

دو روز جشن مذهبی و ملی یکشنبه و دوشنبه این هفته مصادف شده بود، اما این جشن ها کمرنگ و بعضا" تشریفاتی برگزار شد.
در برخی مساجد، مسجد رهبر شهید، دفتر حزب وحدت (خلیلی) محافلی برای نیمه شعبان و دیروز در لیسه ذکور دولتی ها جشن استقلال را با سخنرانی و بیانیه و یک ترانه و یک دمبوره برگزار کردند.

در جشن استقلال محمد احسانی عضو شورای ولایتی، سفر سه ساعته کرزی به بامیان را پر خرج (یک ملیون دالر) فاقد دستاورد و هم چنین استقلال کشور را زیر سئوال برد، متقابلا" والی صاحب هم هزینه سفر را یک ملیون افغانی گفتند و درباره استقلال هم توضیحاتی را دادند.

به راستی چرا این دو مناسبت مذهبی و ملی این چنین سرد برگزار شد، آیا ما یک مسلمان شیعه حقیقی هستیم؟ ما از سالروز استقلال چه می دانیم؟ استقلال چه دستاوردی برای ما به عنوان یک قوم محروم داشته است؟ آیا روزی هست که همه اقوام بتوانند در آن احساس مشترک داشته باشند؟

۲ نظر:

خلیل ازبامیان گفت...

براستی که بحال این ملت افسوس کرد ملت که بسیارمذهبی اما فاقد معلومات وفاقد سواد کافی.
ازمردم بچاره نباید گله کرد بخاطری ملاها روحانیون دروظیفه اش خوب عمل نمی کند درین روزها مذهبی انطوریکه شاید باید تجلیل شود نمی کند درازهان مردم نمی رساند ازارزشهای مذهبی که افتخارمردم شیعه است بمردم بدرستی رسانده نمی شود.
مثلادرشورایی ولایتی همه چند تا آخوند جمع شده که حاکی ازاحساسات پاک مردم ومذهبی مردم میره ساند که اینها اعتماد کرده رأی داده.
اما اینها سعی می کند درکجاه کدام پیدامیشه تا انها تبلغ کند وبدروغ بمردم چیزی بگوید مثلا چند قبل ریس شورای ولایتی کولای خوده بدروغ بهوا مینداخت بکارهای ولایت و والی انتقاد میکرد غافل ازینکه این جناب سوراخ دوعاه کرده نمی دانیست که اصل کوتاهی وعیب کاردرکجاه است آیا والی کم کاراست یانقص کاردرجای دیگراست حالاشیخ دیگرش درروزاستقلال بپای کرزی چسپید وهیچ نمی داند که هزینه چی مقدار شده ازیک ملیون افغانی یک ملیون دالر ساخت صدها گپای چرند پرند دیگر کی همگی فاقد ارزش گپ مفت .
چرا نکنند؟ درین کشور اگر کسی پر سانگر باشه ازادمها دروغ باف سوال کند وازدروغ بافیهایش بازپرس کند دیگه چنین کسانی جرئت نمی کند دسیسه افگنی کند اما چون کسی نیست بناءا بگذارید هرکاری می کند بکند.

ناشناس گفت...

kadam Jashn ? wa faida ash baray Hazara chist ? wa kodam Stiqlal