۱۳۸۷ مرداد ۱۴, دوشنبه

درد های همدرد

داکتر محمد ظاهر همدرد مسئول کمیته سویدن در بهسود است، کمیته سویدن تطبیق کننده پروژه های امور صحی هر دو ولسوالی بهسود می باشد، 16 کلینک ( 2 بستر دار- جامع، 8 اساسی، 6 فرعی) 1 شفاخانه (تگاب) و 83 پسته صحی.

داکتر همدرد، داکتر دلسوزی است که سالهاست در بهسود کار می کند، تلاش و زحمات خستگی ناپذیر اش، سبب شده است که وضعیت صحت در این دو ولسوالی رشد و توسعه خوبی یابد.

همدرد از دردهایی می گفت که در این چند سال کوچی ها در بهسود باعث شده اند، از چور و چپاول چهار کلینک و 10 پسته صحی حصه اول و دوم با افسوس یاد می کرد، او کلینیک ها را بیشتر از خانه شخصی اش دوست می داشت، او می گفت برای تهیه لوازم و امکانات این کلینیک ها جنگ و دعوا و یخن کشک های زیادی با مسئولین نژاد پرست و متعصب ولایت و وزارت کرده است اما اینک آن اموال به تاراج رفته است.

همدرد از شهادت داکتر محمد علی پرستار کلینک تیزک که در ایام آتش بس توسط کوچی ها به شهادت رسید با تأسف و تأثر یاد کرد.
وی را در مرکز کمیته سویدن در گردن دیوال - دهن سیاسنگ حصه اول در حال پیاده کردن کامپیوتر ها و اسناد محل کارش که به محل امنی برده بود و اینک پس آورده بود ملاقات کردم.

همدرد چند ماه پیش در ولسوالی جلریز دره میدان توسط طالبان اسیر شده بود و موفق گردیده بود که فرار کند، او از سوی طالبان شناسایی شده و تلفن های تهدید آمیزی هم دریافت نموده، اینک جان این داکتر دلسوز و زحمت کش در خطر است.

هیچ نظری موجود نیست: