۱۳۸۷ مرداد ۳۱, پنجشنبه

پلان های انکشافی منطقوی

دیروز کارگاه آموزشی پلان های انکشافی زون مرکز از طرف وزارت انکشاف شهری در بامیان دایر گردید.
از دید آنها دایکندی، بامیان و غور زون مرکز اند که قبلا" عقب نگه داشته شده اند، آنها ( قیام الدین جلال زاده معین وزارت انکشاف شهری) می گفتند که پلان های آینده انکشاف شهری این مناطق باید اساسی و مطابق نورم ملی و بین المللی باید اعمار گردد.

محفوظ الله تیموری رئیس انکشاف شهری بامیان، که مدرن را (مود+رن) تلفظ می کرد گفت: سنگ اندازی در راه انتقال میدان هوایی بامیان از دشت عیسی خان به شیبر تو مانند گذشته جفا در حق بامیان است، وی همچنین گفت این ریاست منطقه ای در باریکی شهیدان را مناسب پارک صنعتی تعیین کرده اند و از سرمایه گذاران می خواهند بیایند و سرمایه گذاری کنند.
مشکل انتقال میدان هوایی فعلی به شیبر تو مدتی است نقل محافل بامیان است، وزارت ترانسپورت مخالف است، ماستر پلان شهری بامیان هم درست روی میدان هوایی طراحی شده است و گفته می شود که پی آرتی هم مقر اش در میدان هوایی است با انتقال مخالف است، جناب والی متوسل به کرزی شد و ببینیم که این مشکل چطور حل می شود. این مشکل بهانه خوبی است برای توجیه ندانم کاری و عقب ماندگی بامیان.
تبصره: آقایان دلشان خوش است به مردم فقیری که به نان شب محتاج و آب را با مرکب از فاصله چند کیلومتری به آلونک هایی در دل کوه انتقال می دهند، گپ از شهر مدرن می زنند، اگر بگویی خوب، تطبیق کن، می گویند ما پالیسی ساز هستیم، سه سال است که حرف از شهر جدید زده می شود اما در عمل هیچ چیز دیده نمی شود، هیچ تغییری در زندگی مردم نیامده، پالیسی سازی، ورکشاپ، سمینار، جلسه و کنفرانس همه اش به گفته خرم قصه مفت است!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام محترمه والی صاحب..

به نظر من تخریب میدان هوایی یک توطه تخنیکی علیه مردم مظلوم بامیان است..درین شرایط بی امنیتی که راه زمینی به مشکل مواجه است با تخریب میدان هوایی/// بامیان به محاصره کلی گریبانگر خواهد شد بنا قبل از تخریب--اول میدان هوایی جدید ساخته شود بعد به تخریب حکم داد خدا مارا هدایت که ابادی درک ندارد ولی تخریبه زود پذیرا می شویم..

در موردتکمیل نقشه پلان شهری برای جلو گیری از ضیاع وقت قبلا از یک متخصص کمک گرفته شود و بعد با ریس جمهور داخل صحبت شد..در غیر ان بی فایده است..چرا که محترم کرزی بارتباط مردم هزاره یک انسان خسیس است و اگر نباشد اطرافیانش وی را مانع میشود که دو پانزده یک سی ست..

اباد باشید..