۱۳۸۷ شهریور ۲, شنبه

باغچه مکتب

دفتر سازمان خواربار جهانی FAO در بامیان، سه باغچه نمونه مکاتب را امروز معرفی کرد، هدف این پروگرام ترویج تنوع غذایی، استفاده از ترکاری در سبد خانواده، بهبود مصونیت غذایی و تغذیه است، فرهنگ سازی از طریق مکاتب راه حل معقولی است.

مسیر رفت و آمد روزانه من از خانه تا محل کار از روی زمینهای کشاورزی است، امروز دیدم یکی از کشاورزان با اهل و عیال مشغول جمع آوری کچالو است، این اولین زمینی است در قریه ما که کچالوی خود را جمع آوری می کرد، هرچند که یک هفته است که گندم را جمع کرده اند و سیب های بامیان هم به بازار آمده.
بامیان منطقه ای است کوهستانی با 2500 متر ارتفاع از سطح بحر می باشد و مردم آن عموما" دهقان اند، پروگرام های زراعتی به هدف توانمند ساختن آنها و تغییر در زندگی مردم لازم و حتمی است، اما متأسفانه اکثر این برنامه ها نمایشی و سمبلیک یا که آنقدر کند و نامحسوس است که جوابگوی نیازمندی مردم نیست.

۱ نظر:

انجنیر امید بامیانی گفت...

زراعت میراث پدری ماست اما با کمال توسف که در بامیان جای که زراعت به سوی میکانیزه شدن برود رئس زراعت بسوی خراب شدن می کشاند. من یک زارع یا یک مسلکی زراعت هستم میدانم در بامیان چه محیط برای چه زراعتی است ؟
لعنت بر کسی که در این حیطه خیانت میکند برای مردم که از از سالها است ظلم را دیده.