۱۳۸۷ شهریور ۵, سه‌شنبه

معلولین به کار ضرورت دارند نه ورکشاپ

کارگاه آموزشی (ورکشاپ) دو روزه آگاهی معلولین، دیروز در دانشگاه بامیان ختم گردید، بیش از 50 نفر از اشخاص دارای معلولیت از سراسر بامیان به دعوت ریاست کار و امور اجتماعی، موسسه ماین پاکی ملل متحد، کانون ملی فرهنگی معلولین و یوناما در این کارگاه اشتراک کرده بودند.

آگاه شدن معلولین از حقوق شان و شناسایی مشکلات آنها و طرح آن به مقامات وآگاهی در راههای پیشگیری از معلولیت از اهداف این کارگاه بود.
نبود زمینه کار برای معلولین، عدم تکافوی معاش دولتی ماهانه 500 افغانی به هر معلول (در چرخه فساد اداری و سیستم کهنه ادارات دولتی معلوم نیست چه مقدار این صدقه اندک به دست آنها می رسد) و عدم دسترسی آنها به خدمات اجتماعی، توهین و تحقیر آنان در اجتماع و عدم پیوستن افغانستان به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت از مهمترین مشکلات این قشر از اجتماع است که آنان یاد آور شدند.
در ولایت بامیان تاکنون 2577 معلول ثبت و راجستر شده اند.
هاشم معاون کانون ملی فرهنگی معلولین در بامیان که خود معلول است و برای این پروژه و فند آن زحمت زیادی کشیده بود در ختم این کارگاه گفت: ما به نان برای اولاد هایمان ضرورت داریم نه ورکشاپ و ...
چند سالی است که موسسات و نهاد های مختلف کارگاه آموزشی (ورکشاپ) دایر می کنند، هفته ای نیست که ورکشاپ نباشد، بی چاره ها باید پروژه را تطبیق کنند، بودجه را مصرف کنند، خودشان هم از مزایای مادی و معنوی بهره مند گردند و راپوری به دونر تحویل دهند، به نقل از دوستی چندین ورکشاپ گرفته اند که چگونه از شر ورکشاپ خلاص شوند اما نشدند که نشدند و بازار ورکشاپ حالا حالا ادامه دارد!!

۲ نظر:

ناشناس گفت...

salam aqae.nazari. lutfan chand ta aks az danishgahi bamiyan the bolgetan post konind. khali mayeel ba didan akshay az az danishgah hastam. thashakkur.

ناشناس گفت...

salam aqae.nazari. lutfan chand ta aks az danishgahi bamiyan the bolgetan post konind. khali mayeel ba didan akshay az az danishgah hastam. thashakkur.