۱۳۸۷ مرداد ۱۵, سه‌شنبه

تکذیب شورای اخوت

شورای اخوت بامیان، شایعاتی مبنی بر کمک تاجیکان بامیان به کوچی ها را رد کرده و آنرا ساخته و پرداخته دشمنان وحدت و برادری مردم بامیان خوانده است.

شورای اخوت، متشکل از علمای شیعه و سنی بامیان می باشد.
سئوال اینجاست چرا پیوند برادری و وحدت تاجیک و هزاره در بامیان به ویژه در مرکز اینقدر سست و ناپایدار باشد که یک شایعه ( آمدن کوچی ها و ناامنی در میدان وردک و طالبان) صدای ترک آن به گوش همگان برسد و عده ای ناچار به ترمیم موقت شوند.

باید این پیوند خوب والدینگ گردد تا هیچ وقت سست، ترک یا شکسته نگردد.

هیچ نظری موجود نیست: