۱۳۸۷ مرداد ۱۴, دوشنبه

کمبود سوخت در بهسود

چند روزی که در بهسود بودیم، پیدا کردن تیل دیزل برای موتر مان یکی از دغدغه های اساسی بود.
دو تانک تیل در زیر کوه قیر غوی ( دو راهی بامیان ) و دهن تنور حصه اول قبلا" فعالیت داشت، اما در روز های جنگ، چند روزی راه بهسود - کابل بسته شد و صاحبان این ایستگاه های تیل هم مهاجر شدند.

به زحمت مقداری تیل از یک دوکان دار در تگاب به مبلغ فی لیتر 65 افغانی پیدا کردیم.
تا روزی که به طرف بامیان نیامدیم، این تانک های تیل بسته بودند، مردم کمی از این سرک ها تردد می کردند، کمبود و گرانی مواد غذایی و سوخت از دیگر پیامد های جنگ در بهسود است.

هیچ نظری موجود نیست: