۱۳۸۷ تیر ۱۱, سه‌شنبه

معلول

پیرمرد بیچاره، پایش در زمان جنگ آسیب دیده، بتازگی طی مراحل کرده که از حقوق ماهوار 450 افغانیگی ریاست شهدا و معلولین مستفید شود.

اما کارمندی که در آخرین مرحله قدرت در دست اوست، سه هفته است که او را می دواند، پیرمرد هم فهمیده است که او رشوت می خواهد، از من طلب شفاعت داشت، تا بلکه بدون پرداخت پول کارش حل شود.

اما من که آشنایی ندارم، و داد از رعایت ضوابط بر روابط می زنم.

هیچ نظری موجود نیست: