۱۳۸۷ تیر ۲۳, یکشنبه

شاروالی و شهر جدید

شاروال: شهر جدید در دست عیسی خان ساخته خواهد شد، موجودیت میدان هوایی 266 نمره رهایشی و 20 بلاک تجارتی را اشغال کرده و PRT هم 144 نمره رهایشی و 8 بلاک تجارتی را اشغال کرده است.

در روزهای آینده نمرات تجارتی به داوطلبی گذاشته و نمرات رهایشی بالا و پایین میدان توزیع میشود و کمیسیونی روی سرک، برق و کانالیزاسیون آن کار می کند.

پی آر تی و میدان هوایی حالا حالا هستند، بهانه خوبی است برای شاروال صاحب.

هیچ نظری موجود نیست: