۱۳۸۷ مرداد ۱, سه‌شنبه

شهید

از کابل یکی از اقوام دیشب تلفنی گفت: حاج جواد پسر علی یاور از قریه دالکه سرخ آباد در جنگ کوچی ها روز شنبه کشته شده و جنازه اش بعد از یک روز ماندن در کوه روز گذشته دفن گردید مراسم ترحیم ....

او مردانه در برابر تهاجم کوچی ها به جبهه مقاومت پیوست و به جمع 19 شهید امسال حماسه بهسود پیوست.
روحش یاد و یادش گرامی باد.

یکی از دوستانی که تازه از منطقه بهسود به بامیان آمده بود گفت: وسعت آوارگی و حالت جنگی در دو ولسوالی بهسود غیر قابل تصور است، او افزود: من در کتابها درباره کوچ و قتل عام هزاره ها در زمان عبدالرحمن جابر چیزهایی خوانده بودم، اما آنرا اکنون در بهسود به عیان دیدم.

هیچ نظری موجود نیست: