۱۳۸۷ مرداد ۶, یکشنبه

تحصن تمام مسئولین هزاره در بامیان

احمد بهزاد در اجتماع هزاره های هرات در دفاع از باشندگان بهسود که مورد تهاجم مسلحانه کوچی ها قرار گرفته گفته است، اگر کرزی دست از حمایت کوچی های مسلح برندارند تمام مسئولین هزاره دست از کار کشیده و در بامیان تحصن خواهند کرد.

این گزارش در روزنامه پیمان نشر شده است.

به نظر من باید ما برای این مسئولین جای بود و باش فراهم کنیم، از قراین چنین پیداست که کرزی به این زودی ها دست از حمایت بر نخواهد داشت، البته اگر آقای بهزاد بلوف نزده باشد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

این هم یک راه است . اگر بزرگان هزاره دل از چوکی کنده بتوانند .