۱۳۸۷ تیر ۲۰, پنجشنبه

پیش روی کوچی ها

بر اساس گزارش شاهدان عینی از بهسود، کوچی ها سه روز پیش از دره کجاب به سمت مناطقی از دایمرداد ( شهر نیرو و کوته فیضک ) حمله کرده و نیروهای مقاومت در مقابل آنها نیز واکنش نشان داده اند، در حال حاضر هم جنگ ادامه دارد.

تعداد زیادی از خانه های مردم توسط آنها حریق شده و بیش از 2500 نفر جدیدا" آواره شده اند.
اردوی ملی و نیروهای حایل هم یا نیستند یا تماشا چی اند.

حال که دولت و جامعه جهانی و آمریکا این جنگ قابل وقوع را وقایه نکردند، مردم خلع سلاح شده چگونه می تواند دفاع کنند و باز هم جنگ، جنگ، جنگ!!

هیچ نظری موجود نیست: