۱۳۸۷ مرداد ۵, شنبه

سهم وزارت فرهنگ

معین وزارت فرهنگ هم در کنفرانس انکشاف بامیان پس از برشماری اهمیت تاریخی بامیان گفت که این وزارت تلاش خواهد کرد که بند امیر و دره هاجر ( ولسوالی کهمرد- تفریحگاه ظاهر شاه ) به پارک ملی تبدیل شود و در بامیان کتابخانه بزرگ ساخته شود و سرمایه گذاری در بخش توریزم هم تشویق می کنیم.

زنده باد همین که نگفت زبان های ملی را در بامیان انکشاف می دهیم، جای شکر اش باقی است.

هیچ نظری موجود نیست: