۱۳۸۷ تیر ۲۳, یکشنبه

نقش شورای ولایتی در تصمیم گیری

شورای ولایتی: ما در جلسات تصمیم گیری ولایت سهم نداریم؟

والی: شورای ولایتی عضویت کمیته انکشاف ولایتیPDC، مجلس اداری، کمیته حکومت داری و قانون، کمیته دایاگ، کمیته توزیع زمین، کمیته زمین های غضب شده، کمیته استخدام و اصلاحات اداری، آفر گشایی قراردادها، کمیته دفاع از معارف، کمیته حالات اضطرار، کمیته سرشماری عضو هستند.


تصمیم گیری های ما در کمیته های فوق انجام می شود که در تمام آن شورا عضو هست.

هیچ نظری موجود نیست: