۱۳۸۷ مرداد ۶, یکشنبه

کانفرانس ماین پاک ها

در پی بروز برخی زمزمه های مردم بر موجودیت و اهداف ماین پاک ها در بامیان امروز صبح یوناما و موسسه ماین پاکی ACT کنفرانس خبری را برگزار کرد.

آنها اظهار داشتند که این پروژه با حمایت موسسه ماین پاکی ملل متحد (UNMACA) از ماه ثور الی میزان در بامیان جریان دارد.
در بامیان چهار هزار کیلومتر مربع آلوده به ماین وجود داشت که این تیم توانسته است بسیاری از آنها را پاک نماید.

28 تیم شمول دو تیم سگ های ماین یاب در این پروژه مشغول به کار هستند.
ما در تمام مراحل کاری مان با مردم محل در تماس هستیم و بدون خواست و عریضه آنان اقدام به کار نمی کنیم.

دو ساحه اژدر و سرآسیاب که پاک از ماین شده است به خبرنگاران نشان داده شد.
به نظر می رسد این کنفرانس بدنبال زمزمه های مخالفت مردم هزاره بامیان با حضور صدها باشنده مناطق جنوب (پشتونها) بنام ماین پاک ها برگزار شده است، مسئول این پروگرام همچنین وعده سپرد که در آینده از مردم بومی نیز در برنامه های ماین پاکی خود استفاده می کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: