۱۳۸۷ تیر ۳۱, دوشنبه

تلویزیون ملی و کوچی ها

بالاخره تلویزیون ملی ( مصرف کننده بودجه بیت المال) هم سکوت خود را در قبال کوچی ها شکستاند، شب گذشته فرمان رئیس جمهور و بیانیه شورای اقوام مختلف کوچی ها را یکجا نشر نمود و آژانس خبری دولتی باختر نیز فرمان رئیس جمهور و بیانیه فوق را تحت یک عنوان نشر کرده است.

بیانیه و فرمان شبیه هم به نظر می رسد و دوستان هم هر دو را یکجا نشر کرده اند، در این بیانیه برخی رسانه ها هم متهم به یکجانبه گرایی هم شده اند( کور خود و بینای دیگران).

در بیانیه کوچی ها از قباله و فرمان هم یاد آوری کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: