۱۳۸۷ تیر ۱۱, سه‌شنبه

توقیف صندوق نامه

علی عرفان مسئول رادیو بامیان می گوید از چندی که دو صندوقی را که این رادیو برای جمع آوری نامه های شنوندگان در سطح شهر بامیان نصب کرده بود گم شده است.

او جدیدا" مطلع شده است که ریاست مخابرات آنها را توقیف کرده و افزود ما به سابقه قومندانی رئیس صاحب مخابرات احترام می گذاریم ولی خوب بود که مطابق قانون عمل می کرد.

باید فهمیده شود که قومان صاحب است دیگر.
ترک عادت موجب مرض است.

هیچ نظری موجود نیست: