۱۳۸۷ مرداد ۱, سه‌شنبه

اشک یک مرد

دیروز یکی از دوستان که تازه از بهسود برگشته بود، مصاحبه صوتی آورده بود از صدای مردم و آوارگان بهسود، آنها خواستار آن بودند که صدایشان به گوش جهانیان برسد، در میان صداها، داکتر محمد امیر توکلی از قریه کوته سبز درخت بند سرای بدآسیاب مرکز بهسود مرا بسیار متأثر ساخت.

او در پایان این گفتگو از روی یأس و نومیدی از دولت، جامعه جهانی، امنیت، صلح، دیموکراسی و ... با گریه پاسخ می دهد: "مردم خود غیرت و همت کنند و از منطقه خو دفاع کنن، غیر از خدا کسی به درد مو نمو خوره".
یک مرد افغان و هزاره در مشکلات بسیار صبور است و غیرت و غرور زیادی دارد، اگر یک مرد گریه کند معنای زیادی دارد.

خدایا، گریه یک مرد را هرگز نشان نده!

هیچ نظری موجود نیست: