۱۳۸۷ تیر ۲۳, یکشنبه

مستوفیت همکاری نکرد

برگشت 80.000 دالر سئوال دیگر بود که بعد از مناقشه در مورد تاریخ وصول و بازگشت بالاخره مدیر اداری گفت: بازگشت این پول آنهم در پایان سال مالی از جانب مستوفیت (نماینده وزارت مالیه) قانونی بوده است ولی وی می توانست همکاری کند تا این پول باز نگردد.

محترم زلمی مستوفی از قوم تاجک سیغان می باشد، لابد نخواسته است که این پول صرف ... شود.

هیچ نظری موجود نیست: