۱۳۸۷ مرداد ۵, شنبه

ماین - یکسال دیگر کاملا" پاک

داکتر حیدر رضا نماینده موسسه ماین پاکی مستقر در بامیان در کنفرانس انکشافی گفت: در مرکز بامیان 62 فی صد مشکل ماین پاکی حل گردیده است، بقیه آن در دو نیم ماه آینده حل خواهد شد، از 18 ساحه خطر از سه ماه پیش تاکنون 237 حلقه ماین ضد پرسونل جمع آوری شده است.

ولسوالی های کهمرد، سیغان و شیبر نیز تا یکسال دیگر کاملا" پاک خواهد شد، یعنی بامیان یکسال دیگر عاری از ماین خواهد بود.
ما برادر، خدمتگار و فرزندان شما هستیم از خدا می خواهیم که به ما توفیق این کار را بدهد.

توضیح: از سه ماه پیش هزاران نفر کارمند یک موسسه ماین پاکی بنام "ماکا" که همگی از ولایات جنوبی می باشند با موتر های مخصوص و تجهیزات لازمه وارد بامیان شده و خیمه و قرارگاه جور نمودند، این امر سبب وحشت مردم هزاره بامیان شده و اعتراضاتی را ابراز نمودند.

هیچ نظری موجود نیست: