۱۳۸۷ مرداد ۵, شنبه

آموزش دهقانان

در حدود صد تن از دهقانان بامیان، از روش های کاشت و زرع گندم در فارم زراعتی ملاغلام آگاهی کسب نمودند.
این آموزش را کارشناسان وزارت زراعت امروز برگزار کرد.

دهقانان شرکت کننده در این آموزش شکایت کردند که چیزی یاد نگرفته اند، زیرا که اولا" گندم های این فارم به مرحله برداشت رسیده ، باید از اول به ما یاد می دادند.
ثانیا" در زمان کوتاه (دو ساعت ) چه چیز را می شود یاد گرفت؟

بابا زیاد سخت نگیرید، بنده های خدا هدف شان میشن بند امیر بوده و سر راه آمده تجربیات خود را به شما مفت یاد داده ،مگر گناه کرده، آنها فقط از شما چند تا عکس کار دارند که ضم گزارش شان کنند، خدای را شکر کنید.

هیچ نظری موجود نیست: