۱۳۸۷ تیر ۱۷, دوشنبه

یاد بود از قربانیان

قرار است فردا، محفل یاد بود از قربانیان نقض حقوق بشر در سه دهه گذشته در بامیان برگزار شود.
در این محفل تأتری توسط یک گروپ از بازیگران که از کابل آمده اند، برگزار شود که پیام اصلی آن یاد بود از آنانی است که اینک در بین ما نیستند،.

بایست حقیقت جنایات گذشته معلوم گردد.
این خواست قربانیان و بازماندگان آنها هستند.

بعد از تأتر، محفل با مباحثه پیرامون موضوع ادامه پیدا می کند، و این محفل در یکاولنگ هم تکرار خواهد شد.
این محفل بر روی تپه چونی که پشت سر آن پیکره های تخریب شده بودا به عنوان یک قربانی جنگ است اجرا خواهد شد.

بامیان و یکاولنگ خاطرات زیادی از جنایات گذشته با خود دارد.
این محفل را انجمن دادخواهان افغان و نهاد همبستگی برای عدالت به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر و یوناما اجرا خواهد کرد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

salam zahir jan khoshhalam ke ma ra az akhbare roozane bamian agah mikoni mowafagh bashi
tanx
bakhshi