۱۳۸۷ تیر ۱۳, پنجشنبه

قوروت و عدم انکشاف

در بامیان انکشاف و بازسازی و نوسازی نشده است، حقیقتی است معلوم.
یکی از دوستان گفت: به نظر من قورت عامل عقب مانی مردم بامیان است، چرا؟

هر زرنگ و فرصت طلبی با پشت کردن چند سیر قورت به خانه یا اداره مسئولین در کابل می رود و موفق می شود که پست های کلانی چون ریاست،ولسوالی، قومندانی، مدیریت و آمریت را بدست آورد.

هر مقام مسئول بررسی و نظارت یا تفتیش که به بامیان بیاید با چندین سیر قورت به کابل باز خواهد گشت.
نتیجه آش همان آش است و کاسه همان کاسه.
پس قورت را بگیرید و نابود کنید!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

"سفری به لندن" همراه با عکس و فیلم در سایت وطندار!