۱۳۸۷ تیر ۱۳, پنجشنبه

ناکامی یا کامیابی

هفته گذشته خارجیان در بامیان گفتند که ما کمک به بازسازی هستیم، مسئولیت بازسازی یا عدم آنرا دولت مرکزی و محلی برعهده دارد، بروید یخن آنها را بگیرد.
آنها همچنین گفتند که NZAID تعهد دارد که در سه سال آینده 21 ملیون دالر نیوزلندی (حدود 17 ملیون دالر آمریکایی) در بازسازی بامیان کمک کنند و آمریکا در یک و نیم سال گذشته 17 ملیون دالر در بازسازی بامیان مصرف کرده، بیشتر از چهار سال اول کرزی ( از 2002 الی 2006 فقط 11 ملیون دالر مصرف کرده بود).

آنها افزودند قرار است USAID امسال در پروژه قیر ریزی سرک بامیان یکاولنگ بطول 97 کیلومتر هفتاد ملیون دالر مصرف نماید.
هم چنین سرک کوتل شاتو امسال روی کار است که در تمام زمستان راههای پنجاب و ورس باز خواهد بود.

و شورای ولایتی اینک یخن والی و دولتی ها گرفته است و می گوید: 40 فی صد بودجه ولایت برگشت خورده، پروژه هایی کلان که در زندگی مردم می تواند موثر باشد در حد حرف و وعده مانده، مثلا" شهر جدید بامیان، میدان هوایی شیبر تو، تعمیر دانشگاه و تربیت معلم، شهرک مهاجرین، بند برق توپچی، قیر ریزی سرک بامیان- کابل( از بامیان) و چرا پلان انکشافی سال 1387 ولایت با گذشت چهار ماه از سال هنوز تصویب نشده.

اما حکومت محلی می گوید: در بامیان کار زیاد صورت گرفته، بامیان فقط مرکز نیست دهها پروژه خرد و کلان در سطح ولسوالی ها انجام شده، پلان های انکشافی ولایت در مشوره شورای ولایتی صورت گرفته، دهها ورکشاپ ارتقای ظرفیت ایجاد شده، بیش از 17 نفر لیسانسیه جدیدا" جذب شده اند، سال گذشته 1495 پروژه به ارزش مجموعی 52 ملیون دالر در بامیان انجام شده در چهار سکتور عمده یعنی صحت، زراعت، معارف زیر بنا در سال 1386 کار های عمده صورت گرفته است.

در بخش صحت کار ساختمانی و عملیات خانه شفاخانه مرکز بامیان و شفاخانه ولسوالی ورس در حال تکمیل است.
در بخش معارف 31 باب مکتب در سال گذشته ساخته شده و 13 باب در حال تکمیل شدن است.
در بخش زیر بنا تعمیر ولسوالی های پنجاب، ورس، کهمرد تکمیل و ساختمان ولسوالی یکاولنگ و قومندانی امنیه و دارالعلوم نود فیصد تکمیل شده، 180 کیلومترسرک در ولسوالیهای سیغان و کهمرد اعمار و جغل اندازی شده و دو نیم کیلومتر سرک دیگر در مرکز بامیان پخته و کانکریت شده است و 650 پروژه همبستگی ملی تکمیل و حدود پنج صد پروژه دیگر در حال تکمیل شدن است.

ولایت می گوید پروژه های کلانی که کار نشده تقصیر وزارت مربوطه است که بودجه نداشته است.
حال شما قضاوت کنید، ولایت ناکام است یا کامیاب یا مشروط!

هیچ نظری موجود نیست: