۱۳۸۷ مرداد ۵, شنبه

استراتژی انکشاف ملی

غزنوی نماینده ANDS استراتژی ملی انکشاف ملی در کنفرانس انکشافی بامیان گفت: 80 پروژه که با انتخاب مردم بامیان در سال گذشت تهیه شده، اکثرا" در این استراتژی آمده است.

این پروژه ها در پلان های وزارت خانه ها آمده است.

۱ نظر:

خاورمیانه گفت...

باید منتظر بود و دید که چقدر بواقعیت میرسد این پروژه ها